Прогноза за пазара на труда през 2022

пазара на труда

Каква е прогнозата ви за пазара на труда у нас (фокус средни и високи позиции) за 2022?

През последните две години сме свидетели на много събития оказващи влияние в икономически и социален план, които се отразиха на всички бизнеси, колкото може би за последните десет заедно.

               Това, което очакваме е ръст на икономиката, стабилно правителство и парламент, възстановаване на секторите туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, бързо възстановяване на ЕС и на световната търговия. България ще привлече рекордни инвестиции през следващите 3 години, като част от първите години на новият програмен период (2021-2027) и активирането на проекти по различни програми на ЕС,  което ще окаже влияние върху безработицата и тя ще падне под 4%, което ще означава, че единственото решение е внос на работна ръка от трети страни и връщане на българите от чужбина.

               Ще има огромен недостиг на ниски и средни експертни нива. Мениджърите все по-често ще сменят секторите, ще редуват частен бизнес с работа, ще участват в различни благотворителни и доброволчески инициативи, ще имат все повече интереси в духовната област. Очакваме до 4-5 г да отмине модата за IT-та и тя да бъде заменена с професии за грижата с хора

В следващите 3 години ще продължи сериозен ръст с близо до двуцифрени нива на година, средната заплата в България ще достигне 1000 евро, и в нетни изражения ще се изравним с Южна Европа. Ръста при топ мениджърите ще бъде по-малък.

Това, което се случи от както сме в пандемия е едно преразпределение на човешките ресурси от сферата на услугите и бизнесите пряко засегнати от рестрикциите свързани с ограничаване на пандемията от COVID-19 към бизнеси, в които обществото се чувстват по-сигурни и по-защитени за тяхното бъдеще.

Бизнеса също има нужда от спокойствие и сигурност от гледна точка на макроиномика – обстановка в която да може да планира своето бъдещо развитие, като развитие на пазара и експанзия; когато това не е налично, тогава и бизнеса ограничава своите дейности, до ниво на покриване на задължителните разходи свързани с данъчна и осигурителна тежест.

Всички възможни сценарии за разширяване на портфолиото на една компания остават на заден план – за едни по-добри времена.

Ако приемем, че „там където е текло – пак ще тече“, то можем със сигурност да кажем, че средният и висш мениджмънт на една компания в България е най-малко засегнат от случващото се. Това е така, защото в криза и рецесия (в каквите се намираме в момента) първи се съкращават последноназначените в една фирма и тези, при които би имало най-малки допълнителни разходи при тяхното освобождаване.

Ирония, но факт.

Мениджърите и топ ръководните специалисти успяват да запазят своите позиции през различни планове за преструктуриране и реорганизация на работният процес, така, че те да не са директно засегнати или ако това се случи да бъде временно.

               Нашите очаквания са, че това ще се запази и като тенденция през 2022, когато всички вече ще сме приели свободно COVID-19, като част от нашето ежедневие и ще вървим напред към „новото нормално“.

               Търсенето се определя от предлагането.

Със сигурност възнагражденията на най-ниските нива във всяка една компания трябва да вървят нагоре – за да върви нагоре и икономиката на страната, като цяло.

Но това ще става трудно и с цената на много компромиси. Основната причина е, че колкото по-голяма е бройката от работници в една компания, които получават ниски възнаграждения, толкова по-трудно е да тя да бъде повишена. (Например – ако имате 400 работника с основно възнаграждение от 900 лв, увеличение от 150 лв, което в процент е над 16 % (!), то общото увеличение би било 60‘000 лв, което със сигурност е значителен процент от общият разход ФРЗ за една фирма).

При мениджърите в една компания, средното увеличение може да достигне до 15 %, но в хипотеза, че имаме 4 мениджъри – дори и при заплати от 4‘000 лв – общото увеличение би било едва 2‘400 лв, като брутен разход.

От друга страна мениджърите чувствайки се по-сигурни в своите умения и компетенции успяват по-лесно да се адаптират към всяка криза и това ги прави по-устойчиви на катаклизми. Тези специалисти, които са добри в своята област са убедени, че дори да се направи преструктиране и реорганизация това няма да им се отрази, защото те биха успяли да намерят ново предизвикателство, въпреки, че това би им отнело известно време.

               За да бъдем сигурни, че всеки служител би оценил положително едно увеличение като ръст на възнаграждението си, той трябва да получи увеличение равно на минимум 2 пъти процента на годишната инфлация – доказано е с времето, че ръст равен или по-малък на инфлацията по-скоро има негативен ефект върху всички – най-вече върху продуктивността и от там конкурентността на съответната компания.

В заключение можем да кажем, че очакваме оптимистична 2022 година с ново правителство, рекордни нови инвестиции овладяване на Ковид, съответно ръст на икономиката и на заплатите с 7-11%, като цяло очакваме сериозен ръст на средни експертно позиции, но за високите ще има повече възможности, но все пак повече кандидати, отколкото позиции.Ще продължим с бързи темпове автоматизацията и роботизацията, както и вноса на работна ръка включително за средни позиции.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Social Media

The Book

Most Popular

facebook comments . . .

More Articles

THE HOTEL SUSTAINABILITY

As a Green Roof specialist who has posted articles on the importance of the environmental sustainability, now I would like to draw your attention to something